نوشته های تازه

متخصصان مرکز

ویژگی های خودشکوفایی

بررسی ویژگی های خودشکوفایی بر اساس نظریه مزلو و غزلیات حافظ

طبق تحقیقات انجام گرفته در مقاله ای در سال ۱۳۹۰ به بررسی ویژگی های خودشکوفایی براساس نظریه مزلو و غزلیات حافظ خواهیم پرداخت. (ذکر منبع در بخش پایانی مطلب)

بررسی ویژگی های خودشکوفایی:

خود شکوفایی

از نظر مزلو خودشکوفایی یعنی تحقق بخشیدن به خود در بالاترین سطح.

افراد خود شکوفا از نظر مزلو ویژگی هایی دارند که در این مقاله دو یژگی  ادراک بهتر واقعیت، پذیرش خود، دیگران و طبیعت در غزلیات حافظ مورد بررسی قرار گرفته است.

از نگاه حافظ جهان پیچیده ترین راز و کشف آن بزرگ ترین واقعیت است. که همان تعبیر  مزلو با عنوان شناخت هستی می باشد.

بررسی ویژگی های خودشکوفایی: درک بهتر واقعیت 

 ویژگی های افراد خودشکوفا در درک بهتر واقعیت از نظر مزلو:

تصویر مبتنی بر واقعیت از جهان و انسان و تصمیم گیری بر مبنای این واقعیت ها

زندگی در دنیای واقعی و طبیعت نه در انبوهی از مفاهیم، انتظارها و باورهای کلیشه ای

چند زمینه درک حافظ از واقعیت و رابطه آسان تر با واقعیت:

۱- جهان پیچیده ترین راز و معماست. درک آن برهمه گشوده نیست و ممکن نبودن درک آن با عقل صرف.

حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کمتر جو         که کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را

(آگاهی از راز جهان واقعیت همان مفهوم هستی شناسی در نظریه مزلو)

۲- چند بعدی بودن و چند چهره داشتن جهان.

گفته حافظ در مورد این بی ثباتی با توجه به ادراکات عقلی و تحقیقات مکرر در این زمینه

جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است          هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق

(عدم شکایت و تفسیر شخصی حافظ از جهان که در دیدگاه مزلو از ویژگی های مهم افراد خود شکوفاست)

۳- از ویژگی های خودشکوفایی افراد درک بهتر واقعیت از نظر مزلو:

در صورت ایجاب شرایط عینی کلی توان بی نظمی، ابهام، آشفتگی و بی دقتی را دارند.

در این باره حافظ در سروده ها گاه با نهایت اگاهی و هوشیاری و ادب عمل نکرده است.

 اگر نه عقل به مستی فرو کشد لنگر            چگونه کشتی ازین ورطه بلا ببرد

بررسی ویژگی های خودشکوفایی: پذیرش خود، دیگران و طبیعت

ا- یکی از ویژگی های خود شکوفایی افراد، پذیرش است:

شکیبایی در مقابل عیب افراد آشنا و ضعف نوع بشر.

درک و قبول ضعف ضعف های دیگران و دنیا.

عدم چون و چرا در برابر دنیا و کارکردهای آن مثل مرگ و بیماری.

حافظ در این زمینه تصویر بی عیب و نقص از خود ارائه نداده بلکه آن ها را پذیرفته و جزء طبیعت آدمی بر می شمارد.

این چه عیب است کزان عیب خلل خواهد بود           وربود نیز چه شد، مردم بی عیب کجاست

منبع:

باقری خلیلی، محرابی کالی (۱۳۹۰)،

بررسی ادراک واقعیت، پذیرش خود، دیگران و طبیعت در غزلیات حافظ (بر اساس نظریه شخصیت/ خودشکوفایی آبراهام مزلو)

 رواندرمانی فردی و گروهی توسط مشاورین مجرب در مرکز مشاوره فرح بخش

 

بازگشت به سایت

دسترسی به کانال مرکز

دسترسی به پیج اینستاگرام مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهران، ضلع شمالی مترو صادقیه، خیابان ولیعصر، کوچه هفتم، پلاک ۲، ساختمان آریا، طبقه اول، واحد۳

nextpay_trust_logo

کلیه حقوق این سایت متعلق به
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره فرح بخش
می باشد