نوشته های تازه

متخصصان مرکز

خانواده

خانواده من

چرامن خانواده دارم؟

من برای کسانی که واقعا من را می شناسند و به من تکیه می کنند(خانواده)چه معنا و مفهومی دارم؟

 خانواده به وجود امده است تاعشق بی قید و شرط رابه ما بیاموزند.مامیتوانیم همکاران خود را ترک کنیم میتوانیم بادوستان خود قطع رابطه کنیم

اما موضوع خانواده چیز دیگری است.

ما واعضای خانواده مان درهم امیخته ایم واینهاکسانی هستند که تمام زیروبم مارامی شناسند کسانی که بایددرهرشرایطی دوسشان بداریم.   

درخانواده است که ما یاد میگیریم دیگران راصرف نظر از شکل وقیافه وخدماتشان وصرفابه خاطرخودشان دوست بداریم.

دراینجاست که مادیگران رابه خاطرخودشان دوست بداریم.

دراین جاست که :

مادیگران رابه خاطردرونشان دوست می داریم.

درقصه(خرگوش مخملی)هم ظاهرا اسب نحیف سخن از عشق بی قید و شرط میگوید:

(مفهوم حقیقت این نیست که توچگونه ساخته شده ای مفهوم حقیقت ان چیزی است که برای تواتفاق می افتد.

وقتی بچه ای به توعشق می ورزند وحقیقتا به تو عشق می ورزند ان وقت است که توبه یک حقیقت تبدیل می شوی…وهمه ی این ها یک دفعه اتفاق نمی افتد.برای این گونه شدن به زمانی طولانی نیازاست.به همین خاطراست که این ((حقیقت)) برای همه ادم ها به وقوع نمی پیوندد.)

اساسا باگذشت زمان است که تو به حقیقت بدل می شوی.درست است که باگذشت زمان موهای خود را از دست می دهی

چشمهایت کم سو می شوند وضعیف و پیروپژمرده میگردی اما هیچ یکی ازاین ها واقعاکوچک ترین اهمیتی ندارد زیرا کسی که به حقیقت بدل شده است دیگر نمیتواند زشت باشد جز در برابر کسانی که نمی فهمند)

مطلب برگزیده شده از کتاب اخرین راز شاد زیستن

مولف:اندرو متیوس

مترجم:وحید افضلی راد

پیرو قلب خود باشید.

بازگشت به صفحه اصلی سایت

کانال اطلاع رسانی ودانلود فایل های تخصصی

لینک دسترسی به پیچ اینستاگرام مرکز

تهران، ضلع شمالی مترو صادقیه، خیابان ولیعصر، کوچه هفتم، پلاک ۲، ساختمان آریا، طبقه اول، واحد۳

nextpay_trust_logo

کلیه حقوق این سایت متعلق به
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره فرح بخش
می باشد