۴ مرداد ۱۳۹۹
مشاوره رایگان- مرکز مشاوره فرح بخش - انجمن مشاوره ایران

ثبت نام در لیست مشاوران طرح مجد

بازدیدها: ۱۰۶طرح مشاوره رایگان گروه مجد (با همکاری مرکز مشاوره […]
۲۲ تیر ۱۳۹۸

معصومه حمیدی

بازدیدها: ۲۵۲ معصومه حمیدی- کارشناسی ارشد مشاوره – دارای پروانه […]
۶ دی ۱۳۹۷
محسن آسایش

محسن آسایش

بازدیدها: ۱۳۴محسن آسایش مشاوره ازدواج و زوجین (شنبه)
۳۰ آذر ۱۳۹۷
شیرزاد بابایی

شیرزاد بابایی

بازدیدها: ۲۸۳شیرزاد بابایی معرفی کوتاه: دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی دانشگاه […]
۲۷ آذر ۱۳۹۷
دکتر آمنه حاجی کرم

دکتر آمنه حاجی کرم

بازدیدها: ۴۲۳ دکتر آمنه حاجی کرم مشاوره فردی ، زوج درمانی […]
۲۵ آذر ۱۳۹۷
میرمجید سعیدی

میرمجید سعیدی

بازدیدها: ۳۱۸میرمجید سعیدی مشاوره خانواده و ازدواج/ مشاوره دینی ومذهبی […]
۲۵ آذر ۱۳۹۷
بهرامعلی قنبری

بهرامعلی قنبری

بازدیدها: ۱۳۷بهرامعلی قنبری متخصص مشاوره فردی/ خانواده/ گروهی و زوجین […]
۲۵ آذر ۱۳۹۷
جواد خدادادی

جواد خدادادی

بازدیدها: ۱۶۷۵جواد خدادادی مشاوره ازدواج – مشاوره زوجین (روزهای حضور […]
۲۱ آبان ۱۳۹۷
علی بهشتی

علی بهشتی

بازدیدها: ۱۹۲علی بهشتی رواندرمانی فردی وگروهی/مشاوره پیش از ازدواج و […]
۲۱ آبان ۱۳۹۷
عباس علیمرادیان

عباس علیمرادیان

بازدیدها: ۶۷عباس علیمرادیان
۲۱ آبان ۱۳۹۷
علی طالعی

علی طالعی

بازدیدها: ۱۴۸علی طالعی
۲۱ آبان ۱۳۹۷
ابراهیم نعیمی

ابراهیم نعیمی

بازدیدها: ۲۵۶ابراهیم نعیمی
۲۱ آبان ۱۳۹۷
الهه گلپاشا

الهه گلپاشا

بازدیدها: ۱۷۹الهه گلپاشا
۲۱ آبان ۱۳۹۷
آمنه دقیقی

آمنه دقیقی

بازدیدها: ۱۸۸آمنه دقیقی رواندرمانی کودک و اجرای آزمون هوش  (شنبه)
۲۱ آبان ۱۳۹۷
فاطمه طلایی

فاطمه طلایی

بازدیدها: ۲۲۴فاطمه طلایی مشاوره فردی – مشاوره ازدواج – مشاوره […]
۲۱ آبان ۱۳۹۷
بهناز عطاری

بهناز عطاری

بازدیدها: ۷۲۶بهناز عطاری رواندرمانی فردی ومشاوره زوجین و ازدواج ونوجوان […]
۲۱ آبان ۱۳۹۷
جعفر ثمری صفا

جعفر ثمری صفا

بازدیدها: ۳۱۷جعفر ثمری صفا حوزه فعالیت: مشاوره ازدواج وجوانان و […]
۲۱ آبان ۱۳۹۷
خانم زهره موسوی

زهره موسوی

بازدیدها: ۴۱۴زهره موسوی رواندرمانی فردی ومشاوره ازدواج/روابط عاطفی (ساعات حضور […]
۲۱ آبان ۱۳۹۷
دکتر ناهید خانبابایی

ناهید خانبابایی

بازدیدها: ۳۹۷ناهید خانبابایی مشاوره فردی/ پیش از ازدواج/خانواده درمانی/اضطراب /افسردگی/روابط […]
۲۱ آبان ۱۳۹۷
دکتر کیومرث فرح بخش

دکتر کیومرث فرح بخش

بازدیدها: ۱۴۱دکتر کیومرث فرح بخش (عضوهئیت علمی ودانشیار مشاوره دانشگاه […]