۱۶ تیر ۱۴۰۰
تله رهاشدگی

شروع اصولی کنکور

وبینار رایگان شروع اصولی کنکور ۱۴۰۱ وِیژه داوطلبان کنکور همه […]
۱۲ آذر ۱۳۹۹
مشاغل انواع شخصیت هالند

مشاغل انواع شخصیت هالند

مشاغل انواع شخصیت هالند هالند معتقد بود در انتخاب شغل […]
۳ آذر ۱۳۹۹
موفقیت شغلی

موفقیت شغلی/ هدف فرد و سازمان

موفقیت شغلی موفقیت شغلی از عوامل مهم در دنیای کار […]
۲۶ آبان ۱۳۹۹
رضایت شغلی

رضایت شغلی کارکنان

رضایت شغلی رضایت شغلی یکی از مهمترین عوامل برای سازمان […]
۲۷ مهر ۱۳۹۹
خود کارآمدی شغلی

خود کارآمدی شغلی افراد

خود کارآمدی شغلی خود کارآمدی و خود کارآمدی شغلی به […]
۱۲ مهر ۱۳۹۹
فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی/ مشاوره شغلی

فرهنگ سازمانی فرهنگ سازمانی در مشاوره شغلی چیست؟ ابتدا تعریفی […]
۲۸ مرداد ۱۳۹۹
هویت شغلی و اهمیت آن

هویت شغلی و اهمیت آن برای فرد

  هویت شغلی هالند در تعریف هویت شغلی می گوید: […]