۲۹ آذر ۱۳۹۹
از کوره در رفتن زوجین

از کوره در رفتن زوجین

رابطه باشکوه زوجین: از کوره در رفتن و هیجان منفی […]
۲۲ آذر ۱۳۹۹
تمایز یافتگی

تمایز یافتگی/ اهمیت در زندگی فردی و اجتماعی

تمایز یافتگی!!! تمایز یافتگی یعنی: توانایی فرد برای باقیماندن در […]
۱۲ آبان ۱۳۹۹
خانواده سالم

خانواده سالم و اهمیت آن

خانواده سالم  خانواده سالم چه ویژگی هایی دارد و نظریه […]
۱۰ آبان ۱۳۹۹
تعصب دوگانه در روابط

تعصب دوگانه در روابط

تعصب دوگانه در روابط تعصب دوگانه در روابط را اگر […]
۷ آبان ۱۳۹۹
سبک های فرزندپروری

سبک های فرزندپروری

سبک های فرزندپروری به طور کلی سبک های فرزندپروری بین […]
۲۷ مهر ۱۳۹۹
خانواده درمانی MRI (تعامل نگر)

خانواده درمانی MRI (تعامل نگر)

خانواده درمانی مبتنی بر تعامل (MRI) خانواده درمانی MRI چیست […]