۱۶ دی ۱۳۹۹
روش های کاهش اضطراب امتحان

روش های کاهش اضطراب امتحان

ویدئوی آموزشی روش های کاهش اضطراب امتحان/ قسمت دوم ویدئوی […]
۱۰ دی ۱۳۹۹
مدیریت اضطراب امتحان

اضطراب امتحان/ ویدئوی آموزشی

ویدئوی آموزشی مدیریت اضطراب امتحان/ قسمت اول ویدئوی آموزشی مدیریت […]
۱۰ آبان ۱۳۹۹
خشم و کنترل خشم

خشم و کنترل خشم/ ویدئو آموزشی

خشم و کنترل خشم/ همراه با ویدئوی آموزشی (قسمت اول) […]
۲۶ شهریور ۱۳۹۹
راهکارهای حفظ تفاهم

راهکارهای حفظ تفاهم

پایداری ازدواج/ راهکارهای حفظ تفاهم برنامه تلویزیونی حال خوب با […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۹
ازدواج آسان

ازدواج آسان/ جوانان

ازدواج آسان ویدئوی برنامه تلویزیونی خانه مهر/ ازدواج آسان با […]
۲۵ شهریور ۱۳۹۹
مدیریت تعارض بین زوجین

مدیریت تعارض بین زوجین

مدیریت تعارض بین زوجین برنامه تلویزیونی حال خوب/ مدیریت تعارض […]
۲۴ شهریور ۱۳۹۹
ازدواج و خود شکوفایی

ازدواج و خود شکوفایی

ازدواج و خود شکوفایی/ ویدئو برنامه تلویزیونی حال خوب با […]
۲۲ شهریور ۱۳۹۹
احساس سالم و مثبت

احساس سالم و مثبت/ازدواج پایدار

احساس سالم و مثبت/ ازدواج پایدار احساس سالم ومثبت در […]
۲۴ اسفند ۱۳۹۸

برگزاری کلاس مجازی کاربرد آزمون های روانی۲

برگزاری کلاس مجازی کاربرد آزمون های روانی۲ ‍ 📢‍ برگزاری […]