۱۹ آذر ۱۳۹۹
فرسودگی زناشویی

فرسودگی زناشویی و ملال در رابطه

فرسودگی زناشویی و ملال در رابطه فرسودگی زناشویی به چه […]
۱۰ آذر ۱۳۹۹
غلبه عواطف، عواطف مثبت در رابطه زوجین

غلبه عواطف/ عواطف مثبت در رابطه زوجین

 رابطه باشکوه زوجین: غلبه عواطف مثبت در رابطه زوجین/قسمت دوم […]
۲۸ آبان ۱۳۹۹
صمیمیت و دوستی زوجین

صمیمیت و دوستی همسران

 رابطه باشکوه زوجین: صمیمیت ودوستی همسران/قسمت اول جان گاتمن و […]
۱۴ مهر ۱۳۹۹
درمان سیستم خانواده بوئن، آسیب شناسی روانی

درمان سیستم خانواده بوئن

درمان سیستم خانواده بوئن (آسیب شناسی) آسیب شناسی روانی در […]