۲۲ مهر ۱۳۹۹
واکنش به رفتار ناشایست کودک

واکنش به رفتار ناشایست کودک

چگونگی واکنش به رفتار ناشایست کودک؟ وقتی کودک اشتباه می […]
۱۹ مهر ۱۳۹۹
اختلال طیف اوتیسم(ASD)

اختلال طیف اوتیسم(ASD)

اختلال طیف اوتیسم(ASD) دسته دیگر اختلالات رشد عصبی شامل اختلال […]
۱۳ مهر ۱۳۹۹
اختلال بیش فعالی (ADHD)

اختلال بیش فعالی (ADHD)

اختلال بیش فعالی (ADHD) اختلال بیش فعالی (ADHD)، نشانه ها […]
۹ مهر ۱۳۹۹
اعتیاد به اینترنت در نوجوان

اعتیاد به اینترنت در نوجوان

اعتیاد به اینترنت در نوجوانان چه عواملی در زمینه اعتیاد […]
۸ مهر ۱۳۹۹
نوجوان و شکست عشقی

نوجوان و شکست عشقی

نوجوان و واکنش آنان به شکست عشقی نوجوان و شکست […]
۵ مهر ۱۳۹۹
برخورد والدین با هیجانات منفی کودکان

برخورد والدین با هیجانات منفی کودکان

برخورد والدین با هیجانات منفی کودکان طبق تحقیقات (گاتمن و […]
۳۱ شهریور ۱۳۹۹
کمک به کودک در غلبه بر مشکلات

کمک به کودک در غلبه بر مشکلات

چگونگی کمک به کودک در غلبه بر مشکلات کمک به […]
۱۰ شهریور ۱۳۹۹
جلب همکاری و موافقت کودک

جلب همکاری کودک

روش های جلب همکاری کودک/ چگونه کودک را به همکاری […]
۴ شهریور ۱۳۹۹
ارتباط با نوجوان

نیازهای درونی و ارتباط با نوجوان

نیازهای درونی/ ارتباط با نوجوان اساسا انتخاب هر رفتاری که […]
۲ شهریور ۱۳۹۹
تشویق کردن و انگیزه دادن به کودک

تشویق کردن کودک و دادن انگیزه به او

تشویق کردن  کودک تشویق کردن کودک عللاوه بر تقویت اعتماد […]