دوره جامع مربیگری مهارتهای زندگی کودکان ونوجوانان
دوره جامع مربیگری مهارتهای زندگی کودکان ونوجوانان
۲۴ آبان ۱۳۹۷

بازدیدها: ۵۲

کارگاه مشاوره وبرنامه ریزی تحصیلی

کارگاه مشاوره وبرنامه ریزی تحصیلی

  • هزینه کل دوره به مبلغ ۱۲۰۰۰۰تومان

    ثبت نام اولیه به مبلغ ۳۰۰۰۰ تومان می باشد و مابقی هزینه های دوره در مرکز مشاوره دریافت خواهد گردید
  • قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

بازگشت به صفحه اصلی