معرفی کتاب ۴۰ فکر سمّی
۱۳ مرداد ۱۳۹۸
معرفی کتاب هیچ چیز نمی تواند ناراحتم کند
۲۲ مرداد ۱۳۹۸

بازدیدها: ۱۰

نمی گذارم کسی دکمه های اعصابم را فشار دهد.

 

 

این کتاب از مجموعه کتاب های خود یاری است .

نویسندگان : آلبرت الیس _ آرتور لانگ

مترجم : حمید شمسی پور

نشر : رسا

چاپ : نهم

موضوعات : اختلالات بین اشخاص ، روابط بین اشخاص ، خویشتن داری ، سازگاری و رفتار درمانی عقلانی و عاطفی

 

معرفی مختصری از کتاب :

در مسیر زندگی فشارها ، استرس ها و نگرانی هایی وجود دارد که به طور بالقوه می توانند شما را به شدّت عصبانی کنند و کفرتان را در آورند.این کتاب روش های واقع بینانه ای در اختیارتان قرار می دهد که از فشار افراد و مصائب زندگی بر دکمه های اعصابتان جلوگیری کنید و با استفاده از مهارت های کسب شده از آن ، بتوانید با کاهش چشمگیری از شدّت ناراحتی ها ، زندگی لذّت بخشی داشته با شید.

 

 دنیای امروز می تواند بسیار متغییر و غیر قابل پیش بینی باشد ، و نه تنها در سطح جهانی (رویدادهای جهانی ، اقتصاد ، مسائل اجتماعی) ، بلکه در مسائل  روزمره  هم چنین است.در دنیای کسب و کار ، آنهایی که پس از تمام ((تعدیل نیرو))های اخیر، هنوز شاغل اند ، ساعت های بیشتری کار می کنند .رقابت ، واکنش سریع به فرصت ها ، تغییر ، تغییر جهت راهبردی ، مخاطره پذیری ، کار بیشتر با درآمد کمتر و فشار های اقتصادی ، مهمترین مسائل دنیای امروزند.در زندگی های شخصی ما ، هم پدر و هم مادر در اغلب خانواده ها کار می کنند ، خانواده های بسیاری از هم می پاشند و خانواده های جدیدی را تشکیل می دهند ، ۱۰ ها کار وجود دارد که باید در مدتی بسیار کوتاه انجام شود .

 

چالش ها و مقتضیات ازدواج و فرزندپروری می تواند گیج کننده باشد و معمولا اشخاص مجرد نیز به همان اندازه با فشار های مربوط به برقراری تعادل بین کار ، دوستان ، روابط خصوصی ، فعالیت های اجتماعی و وظایف روبه رو هستند .تعجبی ندارد که در این زمانه، اشخاص و چیز هایی مانند آن می توانند به راستی دکمه های مان را فشار دهند.اشخاص متفاوتی ممکن است دکمه هایمان را فشار دهند : همکار (( عقل کل )) ، رئیس بسیار خرده گیر ، سرپرست بی ثبات ، همسر سرد و بی احساس ، فرزند پر دردسر ، دوست غرغرو ، پیش خدمت بی تفاوت و خوشاوند بدبین.

 

این جمله ها را چند بار از مردم شنیده اید : (( شغلم را دوست دارم  ، امّا دارم از دست رئیسم دیوونه می شم!)) یا ((شما بچه ها دارید منو دیوونه می کنید!))آنها گاهی به عمد دکمه های مارا فشار می دهند ، در مواقع دیگر ، هر چند کار آنها به هیچ وجه عمدی نیست، باز هم آشفته ، دفاعی ، آزرده خاطر یا عصبانی می شویم.گاهی یک چیز ، اتفاق ، کار ، تصمیم ، مهلت انجام کار ، تغییر ، انتقاد ، مشکل یا تردید و دودلی دکمه هایمان را فشار می دهد.

 

برای مثال : تغییر شغل، طلاق گرفتن یا ازدواج کردن ، خرید خانه ، حضور در مصاحبه شغلی ، صحبت در برابر جمع ، ترافیک ، جلسه های خسته کننده ، خرابی وسایل (ماشین ، کامپیوتر)یا پرستار بچه ای که وقتی می خواهید برای تماشای نمایش بیرون بروید ،پیدایش نمی شود.

 

بسیاری از محبوب ترین نمایش های تلویزیونی ،اشخاصی را نشان می دهند که پیوسته دکمه های یکدیگر را فشار می دهند. و همه ما می توانیم آنهارا درک کنیم . امّا مجبور نیستیم مثل آنها باشیم !به نظر ما زندگی واقعی مانند نمایش های تلویزیونی نیست !اغلب ما می توانیم بسیار بهتر عمل کنیم و به آدم ها و چیز ها اجازه ندهیم کفرمان را در آورند.این کتاب روش های دقیق و واقع بینانه ای برای بازداشتن مردم  و چیزها از فشار دادن دکمه های تان در اختیار شما قرار می دهد.

 

در این جا حرفای ((مثبت اندیشی ))سطحی و بی مایه هم در کار نیست.بلکه مجموعه بسیار مشخصی از مهارت هاست که طرز واکنش شما را در زمانی که آدم ها و چیز ها دکمه هایتان را فشار می دهند ، هدایت می کند . این مجموعه موثر واقع می شود !این مهارت ها در محل کار و زندگی شخصی مان به یک اندازه کاربرد دارند . موقعیت ها و شرایط ممکن است کاملا متفاوت باشد، امّا این مهارت ها همه جا کاربرد دارند.

 

هدف کتاب:شما می توانید زندگی فعال ، پرشور ، جدّی و حتّی دشوار داشته باشید ، امّا قربانی تلاش و زحمت خود نباشید.کتاب مجموعه موثری از مهارت ها را به شما آموزش خواهد داد تا رئیس ، همکاران ، سرپرستان ، همسر ، بچه ها ،دوستان ،خانواده و اشخاص دیگری که هر روز با آنها سروکار دارید، دیگر دکمه هایتان را فشار ندهند. به ندرت تمام این اشخاص همیشه شما را ناراحت می کنند ، امّا اغلب شما خود آگاهی وقت ها اجازه داده ایمد که برخی اشخاص دکمه های تانرا فشار دهند.

 

زندگی ، باارزش و کوتاه است.ما می خواهیم به شما کمک کنیم تا در کارهایی که انجام می دهید پیشرفت کنید و از سفر زندگی لذّت ببرید. به شما نشان خواهد دادکه چگونه کنترل واکنش های تندتان را در برابر اشخاص و چیز هایی که دکمه های تان را فشار می دهند ، به دست بگیرید.

 

برای تهیه کتاب می توانید به مرکز مشاوره فرح بخش مراجعه کرده یا از طریق تلفن های :۴۴۰۵۶۳۳۵ و ۴۴۰۷۶۳۷۹ سفارش خود را ثبت کنید .