معرفی دوره های تخصصی کاربردی

باتوجه به اینکه شرکت در دوره های آموزشی کاربردی در جهت افزایش مهارت های تخصصی برای همه مشاوران و روانشناسان بسیار با اهمیت بوده و جزء ضرورت های اخلاقی-حرفه ای این متخصصان می باشد ولی با این وجود، اکثر کارگاه ها و دوره های آموزشی تخصصی روانشناسی و مشاوره که در حال حاضر درکشور برگزار می شود از کیفیت مناسبی برخوردار نیست و هیچ شباهتی به تعریف “کارگاه” و “دوره تخصصی” ندارد و متاسفانه اساتید و مراکز برگزارکننده آن را همانند کلاس های دانشگاهی اجرا می کنند و در نتیجه شرکت کنندگان به اهداف خود نمی رسند. با توجه به ضرورت این مبحث و جهت اطلاع رسانی بیشتر در اینجا سه تفاوت اساسی “کارگاه آموزشی” با “کلاس های دانشگاهی”  شرح داد می شود:

۱. کارگاه آموزشی برخلاف کلاس دانشگاهی باید بیشتر جنبه کاربردی و عملی داشته باشد.
۲. کارگاه آموزشی باید با حضور تعداد افراد کمتر از ۲۵ نفر اجرا شود.
۳. در کارگاه آموزشی همه اعضا، مشارکت کننده فعال هستند.

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره فرح بخش(زیر نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران) با هدف آموزش دانش روز روانشناسی و مشاور و ارتقاء مهار تهای تخصصی  دانشجویان، دانش آموختگان واعضای هیئت علمی مشاوره و روانشناسی اقدام به برگزاری دوره های تخصصی- کاربردی کرده است. این دوره های آموزشی به صورت کوتاه مدت و بلند مدت(یک روزه الی یک ساله)برگزار می گردد و هر دوره بطورخاص برای کسب مهارت در یک زمینه معین و برای گروه هدف خاص طراحی وبرگزارمی شود البته این دوره­ هامی ­توانند مکمل یکدیگر باشند.

کارورزی دکتر فرحبخش

کارورزی دکتر فرحبخش

دوره های تخصصی دکتر فرح بخش

دوره های تخصصی- کاربردی مرکزمشاوره خدمات روانشناسی و مشاوره فرح بخش

برای اولین بار در ایران مرکز مشاوره فرح بخش با در نظر گرفتن فرمت واقعی دوره ها وکارگاه های تخصصی-کاربردی وتفاوت قائل شدن بین فرمت واقعی کلاس آموزشی، کارگاه آموزشی، دوره تخصصی، کارورزی و سوپرویژن و استفاده ازسیستم های مجهز و وسایل کمک آموزشی مطلوب اقدام به برگزاری دوره های آموزشی با کیفیت بالا نمود. 

۳ فاکتور اساسی در برگزاری کارگاه ها و دورهای تخصصی- کاربردی:

۱- استفاده از اساتید برجسته مشاوره و روانشناسی درحوزه های تخصصی مختلف(همچون دکتر فرحبخش، دکتر نظری، دکتر قدرتی، دکتر جعفری و…)
۲.تجهیزات آموزشی مناسب(فضای مناسب، سیستم دوربین مدار بسته جهت مشاهده جلسات مشاوره اساتید با #مراجع_واقعی و…)
۳- کنترل ظرفیت کارگاه ها و دوره ها(با توجه به فرمت هر کدام  از دسته، باید شرکت کنندگاندرهر جلسه بین ۱۲- ۲۵ نفر باشند)

مرکزمشاوره فرح بخش در طول سه سال اخیر سعی کرده است در راستای ارتقای سطح کیفی کارگاه ها و دوره های تخصصی روانشناسی و مشاوره قدم بلندی بردارد و این دوره های را باتوجه به فرمت اصلی “کارگاه” و”دوره تخصصی” برگزار نماید و در این مسیر با توجه به سه فاکتور اساسی در برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی آنها را  در چهار دسته و سطح گنجانده و هرکدام را با توجه به تعریف و فرمت خود برگزارمی کند.

 چهار دسته و سطح کارگاه ها و دوره های مرکز مشاوره  فرح بخش 

۱- کارگاه های تخحصصی -کاربردی یک روزه و کوتاه مدت:

ویژگی های شاخص این دسته:

  • برگزاری  کارگاه ها با فرمت واقعی کارگاه
  • برگزاری کارگا هها باحضور تعداد اعضای ۱۵-۲۵ نفر
  •  آموزش پروتکل ها و روشهای مشاوره ور واندرمانی بصورت کاربردی در این کارگاه های
  • در اکثر این کارگاه ها سعی می شود پروتکل های درمانی با حضور کیس واقعی و مشاوره اساتید با آنها ومشاهد حضار، و یا رل پلی آموزش داده شود
  •  مدارک و گواهی هایی که بابت حضور در این کارگاه ها صادر میشود مورد تایید همه ارگان ها وسازمان ها می باشد.

مانند کارگاه های زیر:

سکس تراپی

 

۲- دوره های جامع تربیت مشاور ورواندمانگر حرفه ای بلند مدت(۱۰۰ الی ۲۰۰ ساعت):

این دوره ها در حوزه های مختلف مشاوره و روانشناسی( مشاوره و درمان کودک- نوجوان- بزرگسال- زوج درمانی و خانواده ) بصورت آموزش کاربردی  و اجرای رل پلی، پروتکل ها و روشهای درمانی و مشاوره  باحضور تعداد اعضای ۱۵-۲۰ نفر برگزار می شود و مدارک و گواهی هایی که بابت حضور در این دوره ها صادر میشود مورد تایید همه ارگان ها وسازمان ها می باشد.

 

 مانند برخی از  دوره های تربیت مشاور ورواندرمانگر- دکتر فرح بخش و دکتر قدرتی

 

۳- دوره های تربیت مشاور ودرمانگرحرفه ای همراه با کارورزی تخصصی:

ویژگی های شاخص این دسته از دوره ها:

  • برگزاری دوره ها طبق فرمت کارورزی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
  • همه این دوره ها با حضور کیس واقعی در جلسات آموزشی و انجام مشاوره وروان درمانی توسط استاد و مشاهده روند جلسات مشاوره و رواندرمانی از طریق سیستم های آموزش یپیشرفته و دوربین های مدار بسته در اتاق درمان انجام میشود
  •  آموزش کاربردی مباحث تخصصی دوره ها باحضور تعداد اعضای ۱۲-۱۸ نفر
  • طبق قوانین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران اساتید این دسته از دوره ها حتما باید  دارای مدرک دکتری باشند و  5 سال هم از تاریخ اخذ مدرک دکتری آنها گذشته باشد و مرکز مشاوره ای که این دوره ها در آن برگزار می شود باید با مجوز رسمی سازمان نظام روانشاسی و مشاوره ایران باشد و مجوز مراکزی که از سازمان بهزیستی یا ارگانهای دیگر گرفته شده است برای این دوره ها معتبر نمی باشد.
  •  مدارکی که بابت حضور در این دوره ها صادر می شود مورد تایید همه ارگان ها وسازمان ها می باشد و مدرک کارورزی طبق فرمت واقعی کارورزی صادر می شود.(برای شرکت کنندگان در این دوره ها باتوجه به میزان فعالیت و مشارکت گواهی های مختلفی صادر میشود)

همانند ۸ دوره تربیت مشاور ورواندمانگر حرفه ای و کارورزی با حضور دکتر فرح بخش و ۵ دوره تربیت مشاور ودرمانگر کودک و نوجوان و کارورزی با حضور دکتر قدرتی که در طول سالهای ۱۳۹۵ تا کنون( ۱۳۹۷) برگزار شده است.

تربیت مشاور ورواندرمانگر حرفه ای و کارورزی اولین دوره کارورزی دکتر فرحبخش                         

 

 

۴- دوره های سوپرویژن تخصصی:

ویژگی های شاخص این دسته از دوره ها:

۱-این دسته طبق فرمت واقعی دوره های بین المللی سوپروِیژن برگزار میشود

۲- جلسات فقط به انجام مشاوره واقعی توسط سوپروایزر(استاد دوره) و شرکت کنندگان دوره و تحلیل روند مشاوره اعضای شرکت کننده در دوره با کیس واقعی و دادن بازخورد های حرفه ای توسط سوپروایزر اختصاص می یابد.

۳-این دوره ها با حضور تعداد اعضای ۱۲-۱۸ نفر  برگزار می گردد.

۴-برای حضور در دورهای سوپرویژن تخصصی طبق فرمت بین المللی آن حتما اعضا حداقل باید یک دوره آموزشی را گذارنده باشند تا بتوانند موارد را در عمل با سوپروایزر تمرین نمایند.

۵– طبق قوانین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران اساتید این دسته از دوره ها حتما باید  دارای مدرک دکتری باشند و  ۵ سال هم از تاریخ اخذ مدرک دکتری آنها گذشته باشد و  مرکز مشاوره ای که این دوره ها در آن برگزار می شود باید با مجوز رسمی سازمان نظام روانشاسی و مشاوره ایران باشد و مجوز مراکزی که از سازمان بهزیستی یا ارگانهای دیگر گرفته شده است برای این دوره ها معتبر نمی باشد.(این دسته از دوره ها با این فرمت واقعی فقط و فقط در مرکز مشاوره فرح بخش برگزار می گردد).

 

 

سوپرویژن تخصصی در حوزه های مختلف با حضور متخصص

کارورزی دکتر فرحبخش

                     سوپرویژن دکتر فرحبخش

 

ارتباط با دپارتمان آموزش مرکز مشاوره فرح بخش واطلاع از دوره ها : ۰۲۱۴۴۰۵۶۳۳۵۰۹۰۱۶۴۲۰۰۹۰

 

بازگشت به صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره فرح بخش

 کانال اطلاع رسانی کارگاه ها ودانلود فایل تخصصی