مشاوره شغلیمشاوره شغلی

 

مشاوره شغلی را می توان کمک به انتخاب یک شغل ، حرفه و یا کار دانست که با استعدادها، امکانات و خصوصیات روانی و جسمی فرد سازگار باشد.

مشاوره شغلی دو دسته اطلاعات وجود دارند

دسته اول اطلاعات مربوط به مشاغل مختلف

دسته دوم ویژگی ها و استعدادهای فرد را شامل می‌شود.

و سعی بر این است که از هماهنگی و تناسب بین این دودسته اطلاعات تعیین شود که تا چه اندازه یک حرفه با تواناییهایشانفرد می تواند سازگاری داشته باشد.

درگذشته جوانان بیشتر مشاغل خود را به صورت موروثی از پدران خود دریافت می کردند و نیاز به مشاوره شغلی کمتر یا اصلا احساس نمی شد و وجود نداشت. اما با پیشرفت جوامع و گسترش تکنولوژی و ایجاد حرفه های مختلف و تخصصی تر شدن مشاغل، احساس نیاز به متناسب بودن و همخوانی بین توانایی فرد و شغل موردنظر، نیاز مراکز خاص صنعتی به افراد ماهر در زمینه های مختلف، افزایش جمعیت و سطح تحصیلات شاخه مشاوره شغلی ایجاد گردید

شغل و کار از آنجایی که قسمت اعظمی از زندگی هر فرد را به خود اختصاص می دهد یا به عبارتی ساده تر فرد ساعات زیادی از از وقت خود را در محل کارش می گذراند اهمیت بسزایی دارد که اگر با علایق و توانایی های وی سازگار نباشد به دلسردی ،دل زدگی و افت بازدهی و راندمان کار منجر می شود.

جهت مطالعه مطالب مشاوره شغلی بر روی لینک های زیر کلیک کنید:

هویت شغلی و اهمیت آن برای فرد

 کار در قرن بیست و یکم 

موفقیت شغلی/ هدف فرد و سازمان

موفقیت شغلی

مشاوره مسیر شغلی

انتخاب-برنامه ریزی وطبقه بندی شغلی

انتخاب-برنامه ریزی وطبقه بندی شغلی

انگیزش شغلی و تاثیر آن بر فرد و سازمان

انگیزش شغلی و تأثیر آن بر سازمان

رضایت شغلی

رضایت شغلی

خودکارآمدی شغلی

خود کارآمدی شغلی

سازگاری شغلی

سازگاری شغلی

فرسودگی شغلی

فرسودگی شغلی