مشاوره خانواده

مشاوره خانواده

 

مشاوره خانواده :

شاخه ای از رشته مشاوره  میباشد که میتواند به بهبود روابط خانواده در برقراری ارتباطات و رفع مشکلات کمک شایان کند.
مشاوره خانواده میتواند شامل تمامی اعضای خانواده و یا تعدادی از آنها که تمایل به شرکت در جلسه دارند باشد. نوع مشاوره و درمان نیز بسته به شرایط حاکم بر خانواده میتواند کوتاه و یا دوره طولانی باشد.مشاوره خانواده با هدف به بهبود مشکلات خانوادگی با همسر، فرزندان و دیگر اعضای خانواده کمک شایانی در بهبود شرایط موجود دارد.
در بسیاری از موارد یک یا چند نفر از اعضای خانواده دارای مشکلات روحی روانی پنهان میباشند که به دلیل درک درست توسط خود شخص و اطرافیان این پدیده پنهان مانده و سازگاری با دیگر افراد دچار مشکل میشوند.مشاوره خانواده در این موارد با بررسی فرد به فرد اعضا و سپس تجمیع داشته ها به بهبود شرایط موجود کمک بسیار زیادی میکند.

 

برنامه تلویزیونی حال خوب با موضوع راهکارهای حفظ تفاهم زوجین:

با حضور دکتر کیومرث فرح بخش (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

راهکارهای حفظ تفاهم

ویدئوی برنامه تلویزیونی خانه مهر/ ازدواج آسان

با حضور دکتر کیومرث فرح بخش (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

ازدواج آسان

برنامه تلویزیونی حال خوب/ مدیریت تعارض بین زوجین

با حضور دکتر کیمرث فرح بخش (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طبابایی

مدیریت تعارض بین زوجین

برنامه تلویزیونی حال خوب با موضوع ازدواج و خود شکوفایی

با حضور دکتر کیومرث فرح بخش (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طبابایی

ازدواج و خود شکوفایی

برنامه تلویزیونی حال خوب/احساس سالم ومثبت

با حضور دکتر کیومرث فرح بخش (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طبابایی

احساس سالم و مثبت

 آسیب ها و مشکلات خانواده از دیدگاه خانواده درمانی MRI

خانواده درمانی MRI (تعامل نگر)

ارتباط خانواده و کودک

خانواده و کودک

تغییر رفتار نوجوان و تاثیر خانواده

تغییر رفتار نوجوان

خانواده سالم 

خانواده سالم

 تعصب دوگانه در روابط 

تعصب دوگانه در روابط

 کودکان چه واکنش های هیجانی ای به طلاق والدین نشان می دهند؟

تاثیر طلاق والدین بر کودک

آسیب شناسی روانی در درمان سیستم خانواده بوئن

درمان سیستم خانواده بوئن، آسیب شناسی روانی

اعتیاد

اعتیاد و عوامل تأثیرگذار

نیازهای درونی در ارتباط نوجوان با خانواده

روابط صحیح والدین و فرزندان

ارتباط با نوجوان

چرامن خانواده دارم؟

خانواده