بازدیدها: ۱۰۵

مشاوره خانواده

مشاوره خانواده

 

مشاوره خانواده :

شاخه ای از رشته مشاوره  میباشد که میتواند به بهبود روابط خانواده در برقراری ارتباطات و رفع مشکلات کمک شایان کند.
مشاوره خانواده میتواند شامل تمامی اعضای خانواده و یا تعدادی از آنها که تمایل به شرکت در جلسه دارند باشد. نوع مشاوره و درمان نیز بسته به شرایط حاکم بر خانواده میتواند کوتاه و یا دوره طولانی باشد.مشاوره خانواده با هدف به بهبود مشکلات خانوادگی با همسر، فرزندان و دیگر اعضای خانواده کمک شایانی در بهبود شرایط موجود دارد.
در بسیاری از موارد یک یا چند نفر از اعضای خانواده دارای مشکلات روحی روانی پنهان میباشند که به دلیل درک درست توسط خود شخص و اطرافیان این پدیده پنهان مانده و سازگاری با دیگر افراد دچار مشکل میشوند.مشاوره خانواده در این موارد با بررسی فرد به فرد اعضا و سپس تجمیع داشته ها به بهبود شرایط موجود کمک بسیار زیادی میکند.