بازدیدها: ۸۱

مشاوره تحصیلی

 

مشاوره تحصیلی:

یکی از شاخه های رشته مشاوره می باشد که با هدف هدایت و همراهی کردن دانش آموزان و خانواده های آنها به عرصه مشاوره اضافه شد. با توجه به اهمیت تحصیل و تغییر نگرش خانواده ها به مدرسه و ادامه تحصیل تا کسب مدارج عالی نیاز به همراهی کسانی بود که در این زمینه تبحر داشته و سابقه درخشانی را در این عرصه رقم زده باشند.

به طور خلاصه می توان گفت وظیفه مشاور تحصیلی آماده کردن و هدایت دانش آموزانی است که به عنوان نیروی فردا جامعه تلقی می شوند و در این برهه حساس با مسائلی چون اضطراب، افسردگی، مصرف مواد مخدر، رفتارهای نابهنجار، مشکلات تحصیلی- رفتاری و گرایش ارتباط با جنس مخالف روبرو می شوند که این مسایل می تواند آسیب های روانی- اجتماعی زیادی را برای آنان به بار آورد.

در جامعه امروز راهنمایی دانش آموزان یک امر بسیار مهم و استثنایی در حل مشکلات و معضلات آنها تلقی شده و بدین جهت اهداف این راهنمایی باید در هر دوره تحصیلی با خصوصیات رشد و نیازهای دانش آموزان و اهداف آموزش و پرورش منطبق و هماهنگ باشد.

راهنمایی و مشاوره در دوره ابتدایی بیشتر جنبه پیشگیری، در دوره راهنمایی خودشناسی و در دوره دبیرستان درمان  را شامل می شود.

مشاور تحصیلی اغلب در مواردی چون ضعف پایه تحصیلی، کمبود انگیزه تحصیلی، آموزش شیوه های صحیح مطالعه، اصول و تکنیک های برنامه ریزی، کاهش اضطراب امتحان، هماهنگ کننده روابط دانش آموز با خانواده وارد عمل شده و سعی در هدایت ، مثبت اندیشی وخودرهبری دانش آموز را دارد..

در دنیای کنونی پیشرفت همه جانبه دانش آموزان مدنظر مدارس است و صرفا به کسب مهارت های آموزشی و یادگیری درسی اکتفا نمی شود ؛ بلکه هدف ، رشد همه جانبه شخصیت دانش آموز است تا به جایگاه و مقام یک فرد موفق و کامل از نظر سلامت روان برسد و بدین جهت مشاوره تحصیلی را می توان یکی از مهم ترین ارکان آموزش و پرورش جامعه دانست.