۲۶ دی ۱۳۹۸

کارگاه تخصصی-کاربردی mmpi

بازدیدها: ۴کارگاه تخصصی-کاربردی mmpi ✍باتوجه به درخواست های مکرر دوستان […]
۱۵ دی ۱۳۹۸

کارگاه آزمون هوشی وکسلر

بازدیدها: ۴‍ ‍   کارگاه آزمون هوشی وکسلر   ‍ ‍ ‍ […]
۲۳ آذر ۱۳۹۸

کارگاه تخصصی برنامه ریزی تحصیلی

بازدیدها: ۱۵‍ کارگاه تخصصی برنامه ریزی تحصیلی مرکز خدمات روانشناسی […]
۱۹ آذر ۱۳۹۸

دوره هدایت تحصیلی سال نهم

بازدیدها: ۱۳‍ ‍ ‍ ‍ 💢از دوره تربیت مشاورمدرسه💢 ✳️ […]
۱۷ آذر ۱۳۹۸

دوره تخصصی تربیت مشاور مدرسه

بازدیدها: ۱۱🔴 دوره تخصصی تربیت مشاور مدرسه ‍ ‍ ✅تنها […]
۲۴ آبان ۱۳۹۸

دوره تربیت مشاور و درمانگر حرفه ای

بازدیدها: ۳۸دوره تربیت مشاور و درمانگر حرفه ای ‍ ‍ […]

بازدیدها: ۱۹۳