نوشته های تازه

متخصصان مرکز

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره

فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره به شماره مجوز ۸۲۲۹۹ در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۱ معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منتشر می‌شود.


سال اول، شماره ۱ ، تابستان ۱۳۹۷

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: جعفر ثمری صفا
سردبیر: دکتر کیومرث فرحبخش
مدیر اجرایی: ناهید خانبابائی

اعضای هیأت تحریریه فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره به ترتیب حروف الفبا:

دکتر معصومه اسمعیلی، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر میر سعید جعفری، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه غیر انتفاعی رفاه
دکتر حسین سلیمی بجستانی، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر مریم صادقی فرد، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه هرمزگان
دکتر سمیه کاظمیان، استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر عزت اله کردمیرزا، استادیار روان شناسی دانشگاه پیام نور
دکتر کیومرث فرحبخش، دانشیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر سیما قدرتی، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر سمانه نجارپوریان، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه هرمزگان
دکتر ابراهیم نعیمی، استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
ویراستار فارسی: زهره موسوی
ویراستار انگلیسی: حمید کارگر برزی
آمادهسازی و نمونهخوانی: مژگان پوردل
حروفچین و صفحه آرا: مهدیه بختیاری

 

داوران و مشاوران علمی فصلنامه پژوهش های کاربردی در مشاوره:

دکتر سمیه کاظمیان، استادیار گروه مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
دکتر داود نوده ئی، استادیار گروه روانشناسی دانشگاه بقیه الله
دکتر سیما قدرتی، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب
دکتر میر سعید جعفری، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه غیر انتفاعی رفاه
دکتر کوروش محمدی، استادیار گروه مشاوره و روانشناسی دانشگاه هرمزگان
دکتر اسماعیل ناصری، استادیار گروه روانشناسی و مشاوره پژوهشگاه علوم انسانی
جعفر ثمری صفا، دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان
ریحانه طالبی، دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی
طیبه وفایی، دانشجوی دکتری تخصصی مشاوره دانشگاه هرمزگان

جهت دانلود رایگان فایل الکترونیکی فصلنامه کلیک کنید

جهت ورود به سایت اختصتاصی فصلنامه پژوهشهای کاربردی درمشاوره و ارسال مقالات کلیک کنید

تهران، ضلع شمالی مترو صادقیه، خیابان ولیعصر، کوچه هفتم، پلاک ۲، ساختمان آریا، طبقه اول، واحد۳

nextpay_trust_logo

کلیه حقوق این سایت متعلق به
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره فرح بخش
می باشد