معرفی خدمات مرکز
معرفی خدمات مرکز
۲۱ آبان ۱۳۹۷
دکتر کیومرث فرح بخش

رياست مركز:

آقای دكتر کیومرث فرحبخش

20

مديريت مرکز:

خانم ها: ناهید خانبابايي و زهره موسوي

جعفر ثمری صفا

مديريت دپارتمان آموزش

آقای جعفر ثمري صفا

photo_2018-11-14_09-09-22

روابط عمومی ومسئول سایت

خانم مژگان پوردل

مسئول پذيرش

خانم مهدیه بختياري

بازدیدها: ۹۳