برنامه ریزی تحصیلی-آمادگی کنکور وانتخاب رشته
برنامه ریزی تحصیلی-آمادگی کنکور وانتخاب رشته
۲۴ آبان ۱۳۹۷
مشاوره اعتیاد
مشاوره اعتیاد
۱۸ دی ۱۳۹۷

بازدیدها: ۷۳

زوج درمانی وخانواده درمانی

این روزها یکی از شایع ترین علل مراجعه افراد به مشاوران و روانشناسان پیرامون مسائل و مشکلات ازدواج و روابط عاطفی بین همسران می باشد و به همین دلیل زوج درمانییک تخصص پر طرفدار در زمینه مشاوره محسوب می شود. زوج درمانی ممکن است ممکن است توسط مشاور، روانپزشک ، روانشناس و یا مددکار بالینی که این دوره را آموزش دیده اند انجام شوند.

فرض درمان در این شاخه از مشاوره این است که ناراحتی و مشکلی که یک زوج با آن روبرو هستند چیزی بیشتر از مشکلات شخصی آنها نیست ، این زوج ممکن است در مورد فاصله گیری عاطفی ، نزاع بر سرقدرت ، خیانت ، حسادت ، عدم ارضای جنسی و خشونت شکایت داشته باشند‌

مشاور به زوجین کمک می کند که زندگیشان را به صورت مشترک مورد بررسی قرار دهند و خود تصمیم بگیرند که چه تغییراتی را باید به وجود آوردند. هم چنین مشاور کمک می کند سوتفاهم دوجانبه ، انتظارات و توقعات غیرمعقول که باعث تعارض و تداوم آن بین زوجین شده است را برطرف کنند.

مشاوره زوج درمانی سعی بر آن دارد که به هر دو نفر کمک کند تا کارکرد مشارکتشان را در سیستم خانواده بازیابند. هنگامی که دو نفر به خوبی چه به صورت کلامی و چه غیر کلامی ارتباط برقرار نمی کنند هر کدام از آنها ممکن است فکر کند که طرف مقابل قوانین و اصولی معین و مشخص را پذیرفته است در حالی که اصلا این گونه نیست.

این نوع درمانگران چه در حین جلسات و چه تکالیف خانگی ممکن است تمرین ها و تکالیفی را برای زوجین در نظر بگیرند که الگوهای ناسازگارانه را برای آنها روشن کرده یا طریقه واکنش نشان دادن زوجین به رفتار نامطلوب را اصلاح کرده و از این طریق خودآگاهی آنها را افزایش دهند.

در مشاوره زوج درمانی اغلب چرخه های معیوب هستند که در رابطه طرفین مشکل ایجاد کرده و به انزواجویی ، تحریک پذیری شخصی ، افسردگی و یا رفتار تهاجمی و تکانشی منجر شده اند و تا زمانی که مشخص نشده این چرخه از کجا و با چه رفتار یا عملی شروع شده مشکل حل نخواهد شد.

یک مشاور زوج درمانگر ابتدا با بررسی زندگی مشترک زوجین و پیدا کردن اولین عامل چرخه از مشکل و بررسی نشانه ها کار خود را شروع کرده و تا حل کامل مشکلاتی که این چرخه آسیب زا را موجب شده اند زوجین را در این مسیر همراهی می کند