روان سنجیروان سنجی

 

روان سنجی:

با طرح و تحلیل پژوهش و اندازه گیری ویژگی های انسانی سر و کار دارد. روانسنجی خاستگاه هوش آزمایی، شخصیت آزمایی و شغل سنجی است. روانسنجان همچنین از مباحث مربوط به آماری و روش های کمی استفاده می کنند تا راههای سازماندهی و تحلیل داده ها را به منظور کمی سازی کیفیت ها فرا گیرند. امروزه هر کسی که در حوزه ی علوم رفتاری و اجتماعی دست به پژوهش بزند حتما با مفاهیم روانسنجی رو به رو خواهد بود.
بنابراین می توان گفت روانسنجی سهم بسیار مهمی در روانشناسی علوم اجتماعی و رفتاری برای بهبود و پیشرفت و عملکرد افراد و جامعه دارد. روانسنجی تا کنون در جوامع پیشرفته سهم بسیار مهمی در زندگی واقعی و روزمره ی مردم دارد.
متخصصین روان سنج مرکز مشاوره فرح بخش با سابقه طولانی در برگزاری و اجرای ازمونهای مختلف از جمله هوش، شخصیت، استعدادسنج و … در این زمینه آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشد.