روان درمانی

روان‌درمانی

کاربرد آگاهانه روشهای بالینی و مواضع میان فردی است که از اصول روانشناسی رایج حاصل شده و هدف آن کمک به درمانگیران است که رفتارها، شناخت‌ها، هیجان ها، و دیگر ویژگی‌های فردی خود را، در جهت درمان مطلوب تغییر دهند.

این شیوه درمانی برای اختلالات روانی و مشکلات روان شناختی و هیجانی است و مبتنی بر رابطه منحصر به فرد بین روان‌درمانگر و مراجع است. در این شیوه از ابزار کلامی و همچنین تکنیک‌های مختلف برای دست یافتن به تغییر استفاده می‌شود. روان‌درمانگری بر دوپایه «رابطه» و «ارتباطات» به شکل کلامی و غیرکلامی استوار است. رابطه‌ای حرفه‌ای بین بیمار و درمانگر است که مبتنی بر اصالت، جدیت، صمیمیت و آزادی است.

مشاوره بیشتر جنبه سطحی و چگونگی حل یک مشکل و یا برخورد با یک موضوع می باشد. اما رواندرمانی مرتبط است با چگونگی افکار و اندیشه ها و احساسات و رفتارهای یک فرد. در رواندرمانی هدف ایجاد تغییراتی در افکار و احساسات و در نهایت تغییر در رفتار فرد می باشد. در رواندرمانی بیشتر با شخصیت و نگرش فرد سرو کار داریم و هدف ایجاد تغییر در طرز نگرش فرد است.

طول دور درمانی متفاوت می‌باشد ممکن است از ۱۰ جلسه تا ۵۰جلسه طول بکشد و بسته به نوع بیماری دارد. و به اشکال مختلفی مانند درمان انفرادی، گروه درمانی، زوج درمانی و خانواده درمانی صورت می‌گیرد.

جهت مطالعه مطالب مربوط به روان درمانی و رشد فردی روی لینک های زیر کلیک کنید:

تاب آوری در برابر واقعیت

تابوری در برابر واقعیت

ترس از مرگ

ترس از مرگ

بررسی ویژگی های خودشکوفایی بر اساس نظریه مزلو و غزلیات حافظ

ویژگی های خودشکوفایی

طرحواره محرومیت هیجانی 

طرحواره محرومیت هیجانی

تمایز یافتگی و تاثیر آن در زندگی فردی، اجتماعی و خانوادگی

تمایز یافتگی

سلامت عاطفی و معیارهای آن

سلامت عاطفی

درماندگی آموخته شده و پذیرش شکست و افسردگی

درماندگی آموخته شده

مفاهیم دیدگاه وجودی

مفاهیم دیدگاه وجودی

طرحواره رهاشدگی

طرحواره رهاشدگی

خشم و کنترل خشم/ همراه با ویدئوی آموزشی (قسمت اول)

خشم و کنترل خشم

راهکارهای تحمل پریشانی توسط مارشا لینهاین (۲۰۰۳) 

راهکارهای تحمل پریشانی

چرخه معیوب شادمانی

چرخه معیوب شادمانی

اضطراب و نشانه های آن

اضطراب

هیجان منفی/ خشم: قسمت دوم

هیجان منفی

عزت نفس و تاثیر آن در زندگی فرد

عزت نفس

هوش هیجانی 

( EQ )هوش هیجانی

انواع افسردگی غیر معمول

انواع افسردگی غیر معمول

پاسخ به ضربه عشقی

پاسخ به ضربه عشقی

تله شادمانی چیست؟ و چطور در دام آن میوفتیم؟

تله شادمانی

شناخت درمانی/خطاهای شناختی

 سندرم ضربه عشقی

سندرم ضربه عشقی