کارگاه مشاوره وبرنامه ریزی تحصیلی
کارگاه مشاوره وبرنامه ریزی تحصیلی
۲۴ آبان ۱۳۹۷
دوره تربیت مشاوره ودرمانگرحرفه ای وکارورزی تخصصی
دوره تربیت مشاوره ودرمانگرحرفه ای وکارورزی تخصصی
۲۵ آبان ۱۳۹۷

بازدیدها: ۱۳۶

دوره جامع مربیگری مهارتهای زندگی کودکان ونوجوانان

دوره جامع مربیگری مهارتهای زندگی کودکان ونوجوانان

  • هزینه کل دوره به مبلغ ۳۱۰۰۰۰تومان

    ثبت نام اولیه به مبلغ ۳۰۰۰۰ تومان می باشد و مابقی هزینه های دوره در مرکز مشاوره دریافت خواهد گردید
  • قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان