دریافت نوبت مشاوره

مراجعین بزرگوار مبلغ ۳۰۰۰۰ تومان به عنوان بخشی از هزینه جلسه مشاوره در زمان دریافت نوبت مشاوره ، دریافت میگرددو مابقی هزینه براساس نرخ مصوب بعداز انجام مشاوره در مرکز دریافت میشود.لطفا در رزرو وقت جلسات خود دقت بفرمایید. طبق آیین نامه اجرایی مرکز فقط تا ۴۸ ساعت قبل از وقت مشاوره میتوانید وقت مشاوره خودرا تغییر دهید , در غیراینصورت پول واریزی قابل استرداد نخواهد بود.

 

[bookly-form category_id=”1″ service_id=”2″]