درمان اختلالات

اختلالات روانی:

به گروهی اختلال هایی اطلاق می شود که با تأثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در وی می شوند. علت بیماری های روانی به خوبی شناخته نشده است ولی آنچه مسلم است این است که عوامل ژنتیک ، استرس های مختلف و نوع تعامل فرد با دیگران در ایجاد یا بروز آنها مؤثر است. افسردگی ،اضطراب ، وسواس ، اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا از جمله این اختلالات هستند. در مان افراد در این حوزه می تواند بر پایه روانشناسی (صحبت درمانی) و یا جسمی (دارو درمانی) باشد.
مرکز مشاوره خدمات روانشناسی و مشاوره فرح بخش با حضور اساتید مجرب در این زمینه آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشد.

اختلال اسکیزوفرنی/نشانه ها، عوامل موثر، شیوع و تاثیر بر زندگی

اختلال اسکیزوفرنی

 اختلال سلوک (CD) در DSM-5

اختلال سلوک

 اختلال روانی در نوجوان

اختلال روانی در نوجوان

اختلال طیف اوتیسم(ASD)

اختلال طیف اوتیسم(ASD)

اختلال بیش فعالی (ADHD)

اختلال بیش فعالی (ADHD)

اختلال اضطراب اجتماعی(SAD)

اضطراب اجتماعی(SAD)

اختلال توجه و تمرکز

اختلال توجه و تمرکز

اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان

اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان

اختلال اضطراب جدایی بر اساس DSM-5

اختلال اضطراب جدایی