بازدیدها: ۵۸

درمان اختلالات

اختلالات روانی:

به گروهی اختلال هایی اطلاق می شود که با تأثیر بر تفکر و رفتار باعث ایجاد ناراحتی برای فرد مبتلا یا ایجاد ناتوانی در وی می شوند. علت بیماری های روانی به خوبی شناخته نشده است ولی آنچه مسلم است این است که عوامل ژنتیک ، استرس های مختلف و نوع تعامل فرد با دیگران در ایجاد یا بروز آنها مؤثر است. افسردگی ،اضطراب ، وسواس ، اختلال دوقطبی و اسکیزوفرنیا از جمله این اختلالات هستند. در مان افراد در این حوزه می تواند بر پایه روانشناسی (صحبت درمانی) و یا جسمی (دارو درمانی) باشد.
مرکز مشاوره خدمات روانشناسی و مشاوره فرح بخش با حضور اساتید مجرب در این زمینه آماده ارائه خدمات به مراجعین محترم می باشد.