کارگاه نقاشی کودکان
کارگاه نقاشی کودکان
۱۹ دی ۱۳۹۷
فرم مصاحبه مشاوره قبل از ازدواج
۲۴ دی ۱۳۹۷

بازدیدها: ۲۱

کارورزی دکتر فرح بخش

    

کارورزی دکتر فرح بخش

تربیت مشاور ورواندرمانگر حرفه ای و کارورزی

پایان هفتمین دوره تربیت مشاور و درمانگر حرفه ای و کارورزی تخصصی با حضور دکتر کیومرث فرح بخش ( عضو هیئت مدیر انجمن مشاوره ایران، هیئت علمی و مدیر مرکز مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی) در مرکز مشاوره فرح بخش زیر نظر سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران 

امروز ۹۷/۱۰/۲۳ 

 

جلسه اول نهمین دوره تربیت مشاور و رواندرمانگر حرفه ای و کارورزی تخصصی با حضور دکتر کیومرث فرح بخش از روز هفتم بهمن ماه ساعت ۱۵ در مرکز مشاوره فرح بخش آغاز خواهد شد.

ثبت نام نهمین دوره تربیت مشاورو رواندرمانگر وکارورزی

نهمین دوره کارورزی

 

همچنین دوره تخصصی تربیت مشاور خانواده بصورت کاملا کاربردی وعملی با حضور دکتر فرح بخش از ۱۰ دی ماه آغاز خواهد شد.

ثبت نام دوره جامع و کاربردی تربیت مشاور خانواده

 

مشاور خانواده- دکتر فرح بخش

مشاور خانواده- دکتر فرح بخش

 

ارتباط با دپارتمان آموزش مرکز مشاوره فرح بخش: –۰۹۰۱۱۰۸۹۸۵۸۰۹۰۱۶۴۲۰۰۹۰۰۲۱۴۴۰۵۶۳۳۵

 کانال اطلاع رسانی کاگاه ها ودانلود فایل تخصصی

صفحه اصلی سایت مرکز مشاوره فرح بخش