نظریه های مشاوره ورواندرمانی درعمل
۱۸ اسفند ۱۳۹۷
کارورزی رواندرمانی کودک
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

بازدیدها: ۵۶

سرفصل طرح تربیت محقق کیفی

طرح تربیت محقق کیفی به منظور توانمندسازی دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران علاقه مند به تحقیقات کیفی و عمیق در قالب یک درس ۲ واحدی دانشگاهی به مدت ۳۲ ساعت و با سرفصل زیر برگزار می شود:

جلسه اول: ماهیت پژوهش کیفی و دلایل چرخش از کمی نگری به کیفی نگری

 ویژگی های پژوهش کیفی و تمایزات آن با پژوهش کمی

جلسه دوم: مراحل طراحی پژوهش کیفی و مراحل مختلف آن

وموضوعات مناسب برای روش های مختلف پژوهش کیفی با تأکید بر روش های تحلیل تماتیک، نظریه زمینه ای، پدیدارشناسی و مطالعۀ موردی و جایگاه ادبیات نظری و پیشینه تحقیق – تکلیف دانشجویی: موضوع یابی

جلسه سوم: بیان مسأله و سؤالات تحقیق در پژوهش کیفی با تأکید بر روش های تحلیل تماتیک، نظریۀ زمینه ای، پدیدارشناسی و مطالعۀ موردی – تکلیف دانشجویی: بیان مسأله و سؤال های تحقیق

وفنون داده یابی کیفی: مشاهده – تکلیف دانشجویی: داده یابی مشاهده ای

جلسه چهارم: فنون داده یابی کیفی: مصاحبه بخش اول

 فنون داده یابی کیفی: مصاحبه بخش دوم – تکلیف دانشجویی: داده یابی مصاحبه ای

جلسه پنجم: فنون داده یابی کیفی: سنجه های غیرواکنشی – تکلیف دانشجویی: داده یابی از طریق سنجه های غیرواکنشی

وشیوه ها و فنون تحلیل داده ها در طرح های تحقیق روش های تحلیل تماتیک و نظریۀ زمینه ای

جلسه ششم: شیوه ها و فنون تحلیل داده ها در طرح های تحقیق روش های پدیدارشناسی و مطالعۀ موردی – تکلیف دانشجویی: تحلیل داده های گردآوری شده

و شیوه های اعتباریابی پژوهش کیفی

جلسه هفتم: چگونگی معتبرسازی پژوهش کیفی در فرایند تحقیق – تکلیف دانشجویی: معتبرسازی تحقیق

وچگونگی تدوین گزارش پژوهش کیفی: فصل اول و  فصل دوم – تکلیف دانشجویی: تهیه فصل اول و دوم گزارش پژوهش

جلسه هشتم: چگونگی تدوین گزارش پژوهش کیفی: فصل سوم، فصل چهارم و فصل پنجم – تکلیف دانشجویی: تهیه گزارش فصل سوم، چهارم و پنجم گزارش پژوهش

ارائه تکالیف دانشجویان و نقد و بررسی تکلیف پایلوت

 

نحوه برگزاری دوره: ۴ساعت در هفته به مدت ۸ هفته (۲ ماه)

هزینه دوره: ۳۲۰/۰۰۰ هزار تومان (ماهانه ۱۶۰ تومان)

 

✅ ثبت نام دوره از طریق سایت: 👇👇

تربیت محقق کیفی

  • هزینه کل دوره به مبلغ ۳۲۰ هزار تومان

    ثبت نام اولیه به مبلغ ۳۰۰۰۰ تومان می باشد و مابقی هزینه های دوره در مرکز مشاوره دریافت خواهد گردید
  • قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان

ارتباط با دپارتمان آموزش مرکز :

🌐 https://farahbakhshclinic.ir

☎️ 09016420090

🆔 @pourdel178

🆔 @s_safa88

مشاهده لیست کارگاه ها و کار آموزی های مرکز

کانال اطلاع رسانی و دانلود فایل های تخصصی