مدیریت تعارض بین زوجین
مدیریت تعارض بین زوجین
۲۵ شهریور ۱۳۹۹
ازدواج آسان
ازدواج آسان/ جوانان
۲۵ شهریور ۱۳۹۹
انواع افسردگی غیر معمول

انواع افسردگی غیر معمول

بازدیدها: ۲

انواع افسردگی غیر معمول/ سندرم ضربه عشقی

انواع افسردگی: سندرم ضربه عشقی امکان دارد به نوعی اختلال افسردگی غیر معمول در فرد منجر شود.

انواع افسردگی غیر معمول:

  • افسردگی پنهان

در این نوع افسردگی غیر معمول فرد به انکار افسردگی دست می زند.

در عین حال بدشان می گویند افسرده نیستند.

گاهی نیز افراد علایم افسردگی خندان را نشان می دهند. همزمان می خندند و گریه می کنند یا در عین افسردگی شدیذ قادر به خندیدن هستند.

  • افسردگی غیر معمول از نوع احساس پوچی

افراد بیشتر احساس عصبانیت و اضطراب دارند. فرد اعتقادش را نسبت به هر چه باور داشته از دست می دهد.

فرد انگیزه برای زندگی ندارد و زندگی معنا ندارد.

  • افسردگی غیر معمول از نوع دردهای جسمانی

افراد از احساس ناخوشایند بدنیی مثل خستگی، ناخوشی شکایت دارند.

برخی نشانه ها شامل: پر خوری، پر خوابی، اضافه وزن

  • افسردگی غیر معمول از نوع از کار افتادگی حرکتی

فرد در به حرکت در آوردن دست و پاها ناتوان است در حالی که ارتباطات عصبی بدن سالم است.

در مقابل گاهی فرد احساس آسودگی و سرخوشی می کند. این افراد افسردگی و حتی افکار خود کشی خود را انکار می کنند.

  • افسردگی غیر معمول از نوع حساس به طرد

این افراد نسبت به موقعیت های اجنماعی هراس دارند. بیش از حد به ظاهر و بدن خود گیر می دهند.

چون نسبت به طرد و بی اعتنایی ترس دارند و حساس هستند. اگر با تهدید اجتماعی روبرو شوند غمگین و اندوهگین می شوند.

وقتی این افراد از طرف شریک عشقی طرد می شوند تظاهر به خود کشی می کنند تا او رابر گردانند.

در صورت موفق نشدن به برگرداندن رابطه عشقی:

دوست دارند بمیرند، آرزوی مرگ و صدمه و حتی قتل طرف مقابل را می کنند.

تعیین وقت با مشاورین مجرب مرکز فرح بخش: حضوری/ تلفنی/ آنلاین

بازگشت به سایت

دسترسی به کانال مرکز

دسترسی به پیج اینستاگرام مرکز